Centrální expozice

Tisková zpráva

Ruský národní stánek "Literatura a knihy z Ruska" se stane ústřední expozicí na 15. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu "Svět knihy", Praha 2009

Dne 14. května roku 2009 v 10.45 hodin bude oficiálně otevřen Národní stánek Ruska na 15. pražské mezinárodní knižní výstavě a literárním festivalu "Svět knihy". Hlavní akce proběhnou v Průmyslovém paláci. Národní stánek Ruska v tomto roce zaujímá čestné postavení, je ústřední expozicí.
V ruském pavilonu o rozloze 240 m2 bude představeno zhruba 4.000 knižních titulů a 7 tématických výstavních expozic, mezi nimiž bude i výstava fotografií, věnovaná prvnímu prezidentu Československa Tomáši G. Masarykovi, dokumentární expozice fotografií o prvních letech ze života ruské emigrace v Československu, výstasva raritní knihy a mnohé jiné.
Do Prahy pro představení Ruska přijedou tací známí literáti, jakými jsou Sergej Lukjaněnko, Andrej Bitov, Marina Moskvinová, Alexandr Kušner, Sergej Čuprinin a jiní. Ruskou delegaci povede michail Seslavinskij, ředitel Federální agentury pro tisk a hromadné sdělovací prostředky.
Organizátory je zaplánováno provedení literáráních besed o tvorbě se známým fantastem Sergejem Lukjaněnkem, spisoatelkami píšícími pro děti - Marinou Moskvinovou a Taťjanou Bokovovou.
V tomto roce slavíme 200. výročí narození N. V. Gogola. V rámci oslav této události bude provedena výstava knižních ilustrací k dílům velikého spisovatele. Více jak 40 prací znamenitých českých ilustrátorů k nejlepším dílům Nikolaje Vasiljeviče Gogola bude vystaveno v konferenčním sále ruského stánku. Kdokoliv bude moci spatřit známé Gogolovy hrdiny očima umělců.
Byla připravena unikátní výstava fotografií "Ruská Praha: meziválečné období". Na ní budou představeny knihy a vzácné dokumenty, které jsou věnovány ruské emigraci v Československu v letech 1920 - 1930.

Blok knižních expozic bude představen následujícími tématy:
- Knižní výstava "Ruská emigrace v Československu": sbírka raritních knih v ruském jazyce, které byly vydány v Československu v letech 1920-1930;
- Knižní výstava "Ruská emigrace v ruských a českých výzkumech: kolektivní expozice vydání věnovaných ruské emigraci v Československu, vydaných Domem ruského zahraničí A. Solženicyna, Slovanskou knihovnou a Slovanským ústavem;
- Výstasva "Veliká hebrejská literatura: láska a nenávist";
- "Miniaturní kniha": "Evropští klasici v moderních miniaturních ruských vydáních"; "Rusko - klasici a současníci v miniaturních vydáních" (včetně dvoujazyčných vydání).

Výstavy se zúčastní následující nakladatelství: Avangard, Azbuka, Akademie, Amfora, AST, AST-Press, Vagrius, Vokrug sveta (Kolem světa), Vysšaja škola (Vysoká škola), Dejč, Zlatoust, Indrik, Karapuz (Cvalík), Lamartis, Mir knigi (Svět knihy), Molodaja gvardija (Mladá garda), Nauka RAN (Ruské akademie věd), Splečnost pro zachování literárního dědictví, Olma Media Group, Omega, Prosveščenije (Osvěta), Ripol Klassik, Ruská politická encyklopedie (ROSSPEN), Ruský humanitní vědecký fond, Ruská cesta, Ruský jazyk, Kurzy, Slovo, Svaz ruskojazyčných spisovatelů v České republice, Mezi sběrateli, studio Wolfsona, Text, Učebně-meto, fond "Russkij mir" (Ruský svět), Fond pro výzkum světové politiky, Fond sociálně - ekonomických a intelektuálních programů, Fortuna EL, Člověk, Egmont Rusko, Exmo.
Po dokončení práce výstavy budou knižní expozice Národního stánku Ruska předány jako dar knihovně Velvyslanectví ČR v České republice, Ruskému středisku vědy a kultury v Praze a českým knihovnám.
V rámci knižního veletrhu "Svět knihy" bylo rozhodnuto klást důraz na výuku ruského jazyka. V pražských školách proběhnou veřejné hodiny, v ruském stánku bude moci 16. května kdokoliv absolvovat test "Umíš dobře rusky?", ve stejný den proběhne kviz z ruského jazyka "Rusko - XXI. století" s předáváním cen. Kromě toho fond "Russkij mir" (Ruský svět) provede prezentaci programu spojeného s otevřením v evropských zemích zdrojově - informačních Ruských center a Koutků "Ruského světa". V rámci realizace tohoto programu předává fond "Russkij mir" (Ruský svět) v podobě daru českým gymnáziím sbírky knih, čímž pokládá základy pro zřízení v nich Koutků "Ruského světa".
Zvláštní pozornost bude v tomto roce věnována literárnímu dědictví Česka a Ruska. A tak v první den práce knižního veletrhu proběhne v Ruském středisku vědy a kultury v Praze mezinárodní kulatý stůl "Rusko a Česká republika. Filologické výzkumy přechodného období", jehož se zúčastní profesor Děmjankov V.Z., profesor Zdeněk Pěchal, profesorka Gončarovová S. A. Ve stejný den večer se ve stánku Ruska již bude konat kulatý stůl "Ruská Praha: meziválečné období", a 15. května - kulatý stůl "Ruský svět v České republice" za účasti prezidenta Svazu ruskojazyčných spisovatelů České republiky Sergeje Levického, prozaika a publicisty Václava Landy. Jedním z cílů účasti Ruska na této výstavě je posílení rusko-českých vzájemných kulturních vztahů. Proto je také zvláštní pozornost věnována formátu kulatého stolu jako prostoru, na němž se mohou všichni úč\astníci vyslovovat o tématech, která jsou aktuální k dnešnímu dni.

Naplánována jsou následující témata k diskuzi:
- "Moderní ruská literatura". V rámci kulatého stolu proběhne prezentace nového průvodce "Ruská literatura dnes", autorem je Sergej Čuprin;
- "Kulturní mosty". Dialog českých a ruských literátů, překladatelů, vydavatelů, novinářů;
- "Ruská emigrace v Československu: pohled ze současnosti";
- "Kniha jako umění: pocketbook nebo rarita pro vyvolené?" za účasti projektu "Unikátní kniha", studio Wolfsona, ID (Nakladatelství) "Dejč", knižní dílny "Lamartis".

Ruská strana upřímně doufá, že připravené akce a výstavy napomohou upevnění vazeb mezi kulturami a přátelství mezi oběma našimi národy.

Kontakty pro tisk:
- Vitalij Rjazancev, tiskový mluvčí ODO (společnosti s ručením rozšířeným) "GRUPPA IMA": +7(905) 566-5449, rvazantcev_vi@imagroup.ru
- Michail Sidorov, ředitel pro strategický rozvoj ODO "GRUPPA IMA": +7(903) 136-2240

Literatura a knihy z Ruska + Rusové medailony

Ke stažení - nejaktuálnější verze k 30. 4. 2009
Literatura a knihy z Ruska - pořady (67 kB, soubor *.rtf)