Tisková zpráva

jubilejní 15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
SVĚT KNIHY PRAHA 2009

14. – 17. května
Průmyslový palác, Výstaviště Praha – Holešovice

Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy, s.r.o. Partneři: Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Prager Zeitung, Prague Post, A2, Host, Grand Biblio, Radio 1; České centrum Praha, Literature Across Frontiers; Mövenpick, Auroton Computer, Amica, Orbis pictus, Microsoft Statut: Oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě EU Záštita: ministr kultury ČR, primátor hlavního města Prahy Podpora: Magistrát hl. m. Prahy

Hlavní téma 27 ze 27 / Evropa v literatuře – literatura v Evropě reflektuje skutečnost, že Česká republika v první polovině roku předsedá Radě Evropy. V rámci tohoto programu se představí autoři ze všech dvaceti sedmi zemí EU, zemí kandidátských (Chorvatsko a Turecko) a zemí mimo EU (Norsko, Švýcarsko). Partnery pro přípravu programu jsou spolupracující země projektu Literature Across Frontiers, literární centra jednotlivých zemí, zahraniční kulturní a literární střediska a velvyslanectví působící v ČR. Díky tomuto tématu zařadilo Ministerstvo kultury ČR a Úřad vlády veletrh Svět knihy Praha mezi oficiální doprovodné akce českého předsednictví. Součástí prezentací evropských autorů budou debaty a kulaté stoly zabývající se otázkami propagace evropských literatur v rámci Evropy i mimo ni, úrovní povědomí čtenářů o literární tvorbě v jiných zemích Evropy, nových trendů v tvorbě evropských autorů a identity literární Evropy.

Ukázky z díla některých spisovatelů, kteří na veletrh přijedou, budou prezentovány již v předvečer zahájení veletrhu v rámci akce Noc literatury (www.nocliteratury.cz) 13. 5. od 18.00 hodin, jež je organizována Českým centrem Praha. V letošním roce je to poprvé, co se podařilo obě akce časově i autorsky propojit, neboť mnozí z autorů, z jejichž překladů bude v rámci Noci literatury čteno, přijíždí osobně na veletrh a literární festival Svět knihy.

Letošní ročník veletrhu a jeho doprovodného programu představí rovněž rozsáhlou prezentaci ruské literatury v rámci Centrální expozice – Literatura a knihy z Ruska, společně s početnou návštěvou spisovatelů a nakladatelů z Ruska.

Literární festival Svět knihy dále nabídne pořady jako výstavy knih a ilustrací, filmy, výtvarné dílny a výstavy věnované tématům Fantazie a kreativita či Literatura a vzdělání, jež poskytují prostor k prezentaci projektů vzdělávacích a kreativních programů, kampaní na podporu četby a vzdělanosti. Úplnou programovou novinkou je gastro show Vaříme s knihou, s praktickými ukázkami přípravy receptů z kuchařek a za účasti zajímavých hostů.

Ceny předávané na veletrhu: poprvé na veletrhu bude udělena Cena Jiřího Ortena (pořadatel Svaz českých knihkupců a nakladatelů), tradiční cena Premia Bohemica (Obec spisovatelů), Mapa roku (Kartografická společnost ČR), Tourmap (festival Tourmap a Avant Promotion), Cena Akademie SF, fantasy a hororu, Skřipec a skřipeček (Obec překladatelů), Slovník roku (Jednota tlumočníků a překladatelů), Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu (Klub autorů literatury faktu), Rosteme s knihou – Za tuhle knihu Vám patří dík, Moje knižní jednička (Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih – Rosteme s knihou, www.rostemesknihou.cz), Škola základ života (Obec spisovatelů)

Zahraniční vystavovatelé: Baskicko, Belgie, Estonsko, Flandry, Francie, Galicie, Irsko, Island, Izrael, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Taiwan, Turecko, Valonsko - Brusel, Velká Británie, Wales

Hosté veletrhu přijíždějí ze zemí: Belgie (Valonsko), Belgie (Vlámsko), Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanada, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie, Vietnam.

Doprovodný program zahrnuje tradičně Svět knihy ve filmu, osmý ročník přehlídky filmových adaptací knižních děl, která se uskuteční od 4. do 17. května v kinech Ponrepo, Atlas, Francouzském institutu a v kině na veletrhu (celkem 68 filmových představení), a již pošesté Svět knihy na jevišti od 14.4. do 14.5., přehlídku divadelních her připravenou ve spolupráci s divadly v celé ČR (34 představení).

Literární festival v číslech

 
počet účinkujících 456 (60 zahraničních)
počet pořadů celkem 374
počet výstav 17

Veletrh v číslech

 
počet vystavovatelů 317
počet stánků 200
plocha 3291 m²

Otevírací doba
14. květen - především pro odbornou veřejnost a tisk
14. – 16. května, 9:30 – 19:00
17. května, 9:30 – 16:00

Vstupné
Jednodenní vstupné 14.05. - 120 Kč
Jednodenní vstupné 15.–16.05. – 100 Kč
Jednodenní jednotné vstupné neděle 17.05.– 50 Kč
Jednodenní vstupné pro děti a mládež 6–18 let, studenty, důchodce – 50 Kč
Čtyřdenní vstupenka 14. – 17.05. – 200 Kč
1 – 2 děti do 15 let v doprovodu 2 platících dospělých osob - zdarma