Svět knihy Praha 2009

Interiér náhradní haly na místě levého křídla
Interiér náhradní haly na místě levého křídla Interiér náhradní haly na místě levého křídla

Požár Průmyslového paláce byl pro nás všechny nečekanou událostí, při které většina z nás cítila obavy o krásnou historickou budovu, jež hostila již 14 ročníků mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. Díky obětavé a profesionální práci hasičů byla zachována střední hala, pravé křídlo a celé foyer paláce bez poškození. Složit poklonu bychom měli i stavitelům, kteří již před 200 lety ochránili budovu funkčními protipožárními opatřeními.
Místo vyhořelého levého křídla společnost Incheba Praha, s.r.o. pronajímatel Průmyslového paláce postavila adekvátní montovanou halu se vzduchotechnikou, jež bude napojena na foyer před levým křídlem. Návštěvníci veletrhu budou moci ke vstupu do levého křídla opět využít dva vchody.

Logo hlavní město Praha

Čestný host:

Svět knihy Praha 2009 získal statut Oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě EU, jeho ústřední téma je 27 ze 27 / Evropa v literatuře - literatura v Evropě.

Téma: 27 ze 27 / Evropa v literatuře - literatura v Evropě, Fantazie a kreativita, Literatura a vzdělání
Datum: 14. - 17. května 2009
Spolupořadatel: hlavní město Praha
Pod záštitou: ministra kultury ČR a primátora hl. m. Prahy
Místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice

Další témata doprovodného literárního festivalu, jež jsou vybírána s ohledem na předpokládaný zájem široké veřejnosti a nabízejí programovou inspiraci vystavujícím nakladatelům:

Města 1989 - pořady věnované městům, jež sehrála klíčovou roli při svržení komunistického režimu (Berlín, Bratislava, Budapešť, Praha, Sofie, Varšava)

Fantazie a kreativita - knižní výstavy, autorské pořady, diskuze, filmy, prezentace knih

Literatura a vzdělání - prostor k prezentaci projektů vzdělávacích programů, kampaním na podporu četby a vzdělanosti, aktivitám vydavatelství univerzit a vědeckých institucí

Vaříme s knihou - program podporující výstavu knih o vaření a kuchařek s praktickými gastronomickými ukázkami za účasti zajímavých hostů

Svět knihy ve filmu - přehlídka filmových adaptací knižních děl - kino Ponrepo, Atlas, veletržní kino

Svět knihy na jevišti - spolupráce s divadly v celé ČR

Centrální expozice - Literatura a knihy z ruska

Místo konání

Průmyslový palác Praha

Veletrh se koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, jež bylo postaveno pro účely Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Palác je postaven v secesním slohu, jeho dominantou je střední hala, k níž jsou připojena dvě křídla. Celková výstavní plocha paláce je 10 000 čtverečních metrů, výstaviště však umožňuje další flexibilní řešení větších výstavních ploch.

O pražském mezinárodním knižním veletrhu

Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm mezinárodním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. První den veletrhu do 14.00 hodin je kontraktačním dnem, určeným pouze pro odbornou veřejnost a zástupce tisku. Každý rok se hlavní pořadatel veletrhu - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - a jeho produkční firma Svět knihy, s.r.o. snaží zajistit co největší návštěvnost ze strany knihkupců, knihovníků, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů, zástupců nakladatelství i tiskáren.

Veletrh Svět knihy Praha je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.