Závěrečná tisková zpráva

15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA 2009

14. – 17. května 2009

Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice

 

POŘADATEL: Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy, s.r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Prager Zeitung, Prague Post, A2, Host, Grand Biblio, Radio 1; České centrum Praha, Literature Across Frontiers; Mövenpick, Auroton Computer, Amica, Orbis pictus, Microsoft
STATUT: Oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě EU
ZÁŠTITA: ministr kultury ČR, primátor hlavního města Prahy
PODPORA: Magistrát hl. m. Prahy, Úřad vlády ČR

Slavnostní zahájení veletrhu - úderem desáté hodiny byl ve čtvrtek 14.5. slavnostně zahájen jubilejní 15. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2009. Zahájení byli přítomni první náměstek ministra kultury ČR František Mikeš, generální ředitel federální agentury pro tisk a masmediální komunikaci federace Ruska Michail Vadimovič Seslavinskij, Alexandr Vondra, poradkyně evropské federace nakladatelů a vedoucí projektu ceny Evropské unie za literaturu Céline d´Ambrosio, president Konference ředitelů mezinárodních knižních veletrhů Peter Weidhaas a celosvětově známý ilustrátor a grafik Petr Sís „Na počátku bylo slovo.“ – tímto biblickým rčením otevřel svůj úvodní projev František Mikeš, na kterého svým proslovem navázal Michail Vadimovič Seslavinskij. Ten mimo jiné zdůraznil význam někdejšího Československa pro emigranty z řad ruské inteligence 20.let minulého století. “Jsme vděční československé vládě, která tehdy otevřela svou náruč ruské inteligenci,“ uvedl. „Pomáhala vydávat její díla a prakticky zachránila část ruské kultury.“ V následující řeči pak Alexandr Vondra obrátil pozornost k tématu spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti literatury. „Je důležité, abychom byli schopni naslouchat si a vzájemně si rozumět.“ řekl „a kniha je právě báječný nástroj k tomu pochopit, naslouchat, porozumět. Knihy prostě potřebujeme k životu, bez knih to nejde.“uzavřel Alexandr Vondra své vystoupení. Céline d´Ambrosio pak představila první evropskou cenu za literaturu, která bude udělena 28. září v Bruselu a dodala: „Chceme ukázat jaké je bohatství literatury v Evropě a chceme se věnovat také začínajícím autorům. Snažíme se podporovat cirkulaci knih na evropské úrovni.“ Peter Weidhaas, který sedmadvacet let řídil frankfurtský knižní veletrh a zásadním způsobem pomohl zrodu Světa knihy v roce 1994, zhodnotil vývoj a směřování knižních veletrhů a vyjádřil hluboké uznání ředitelce Světa knihy PhDr.Daně Kalinové za její práci. Závěrem pak Petr Sís neformálním způsobem pohovořil o fantazii a inspiraci a poté již následoval symbolický střih nůžek v ruce M.V. Seslavinského.

Hlavní téma 27 ze 27 / Evropa v literatuře – literatura v Evropě , v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropy. V rámci tohoto programu se představili autoři ze všech dvaceti sedmi zemí EU, zemí kandidátských (Chorvatsko a Turecko) a zemí mimo EU (Norsko, Švýcarsko). Součástí prezentací evropských autorů budou debaty a kulaté stoly zabývající se otázkami propagace evropských literatur v rámci Evropy i mimo ni, úrovní povědomí čtenářů o literární tvorbě v jiných zemích Evropy, nových trendů v tvorbě evropských autorů a identity literární Evropy.

Letošní ročník veletrhu a jeho doprovodného programu představí rovněž rozsáhlou prezentaci ruské literatury v rámci Centrální expozice – Literatura a knihy z Ruska, společně s početnou návštěvou spisovatelů a nakladatelů z Ruska. Expozice byla rozdělena na několik částí. V jedné návštěvníci mohli vidět knihy z ruské emigrace, které vznikly v někdejším Československu, v další byla představena spolupráce v rámci české a ruské literatury, Rusové nezapomněli ani na díla klasiků jako je Puškin nebo Gogol, ale na druhé straně přivezli také knihy soudobých spisovatelů, například Jevgenije Popova nebo Sergeje Lukjaněnka, kteří byli na veletrhu osobně přítomni.

Literární festival Svět knihy dále nabídl pořady jako výstavy knih a ilustrací, filmy, výtvarné dílny a výstavy věnované tématům Fantazie a kreativita či Literatura a vzdělání, jež poskytly prostor k prezentaci projektů vzdělávacích a kreativních programů, kampaní na podporu četby a vzdělanosti.

Úplnou programovou novinkou byla gastro show Vaříme s knihou, s praktickými ukázkami přípravy receptů z kuchařek a za účasti zajímavých hostů. Téma, které upozornilo na knihy o vaření a představilo některé z řady knižních kuchařek, jež u nás každoročně vycházejí. Organizátoři veletrhu se inspirovali v zahraničí, kde knižní veletrhy, například veletrh v Göteborgu či ve Vídni, již podobné pořady do svého programu zařazují. A nově také v Praze předvedli své kulinářské umění osobnosti české gastronomie. Praktické ukázky vaření receptů z kuchařek, které vydala nakladatelství Smart Press, Slovart či Euromedia, proběhly za účasti zajímavých hostů. Například Roman Paulus, šéfkuchař hotelu Alcron, připravoval mušle svatého Jakuba s květákovou kaší a lanýžovým olejem, Dagmar Derré a Lenka Světová budou servírovaly lilkový kaviár s pečenou ciabattou a mušle na víně, představili se i kuchaři z Tchaj-wanu či Francie.

Potřetí se v rámci veletrhu konal literární program Das Buch, který představil současnou německy psanou literaturu. Na veletrhu četli: Anja Jardine (CH), Julia Franck (D), Radek Knapp (A), Martin Prinz (A), Ingo Schulze (D) a Alain Claude Sulzer (CH). Program je připravován institucemi: Goethe-Institut Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze, nadace ProHelvetia a švýcarské velvyslanectví v Praze.

Ceny předané na veletrhu: poprvé na veletrhu byla udělena Cena Jiřího Ortena (pořadatel Svaz českých knihkupců a nakladatelů), tradiční cena Premia Bohemica (Obec spisovatelů), Mapa roku (Kartografická společnost ČR), Tourmap (festival Tourmap a Avant Promotion), Cena Akademie SF, fantasy a hororu, Skřipec a skřipeček (Obec překladatelů), Slovník roku (Jednota tlumočníků a překladatelů), Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu (Klub autorů literatury faktu), Rosteme s knihou – Za tuhle knihu Vám patří dík, Moje knižní jednička (Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih – Rosteme s knihou, www.rostemesknihou.cz), Škola základ života (Obec spisovatelů) a řada dalších cen, udělovaných jednotlivými nakladateli.

Zahraniční vystavovatelé (30): Baskicko, Belgie, Estonsko, Flandry, Francie, Galicie, Irsko, Island, Izrael, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie (vystavovala poprvé), Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Taiwan, Turecko, Valonsko - Brusel, Velká Británie, Wales

Hosté veletrhu ze zemí (37): Belgie (Valonsko), Belgie (Vlámsko), Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanada, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie, Vietnam.

Doprovodný program zahrnul tradičně Svět knihy ve filmu, osmý ročník přehlídky filmových adaptací knižních děl, od 4. do 17. května v kinech Ponrepo, Atlas, Francouzském institutu a v kině na veletrhu (celkem 68 filmových představení), a již pošesté Svět knihy na jevišti, od 14.4. do 14.5., přehlídku divadelních her připravenou ve spolupráci s divadly v celé ČR (34 představení).

LITERÁRNÍ FESTIVAL V ČÍSLECH:

Počet účinkujících 455 (60 zahraničních autorů)
Počet pořadů celkem: 372
Počet výstav 17

VELETRH V ČÍSLECH:

Počet vystavovatelů 319
Počet stánků 202
Plocha 3 291 m2
Počet akreditovaných novinářů: 382
Počet registrovaných odborných návštěvníků: 636
Počet návštěvníků 34 500

www.svetknihy.cz