Knižní novinky veletrhu

Léčení vírou – celkové léčení

Nakladatelství Univerzální život, které vydává knihy pro vědomý,
zdravější a šťastnější život, vydalo ojedinělý titul s názvem Léčení vírou – celkové léčení.
Zda jsme nemocní či zdraví, tato kniha detailně vysvětluje souvislosti mezi nemocí,
popř. zdravím a naším způsobem života. Zprostředkuje nám Boha jako pramen síly
v nitru každého člověka. Vysvětlí nám, co způsobuje naše nemoci,
jak můžeme aktivní vírou rozvinout sebeléčivé síly a co nám může pomoci v nouzi,
v nemoci i v utrpení, abychom se otevřeli pro působení životní síly v nás.
Autorkou je Gabriela, učící prorokyně a poselkyně Boží, působící již přes 30 let.

Kniha je brožovaná, má 104 strany, ISBN 978-80-903060-8,
www.das-wort.com, www.universelles-leben.org, www.heilzentrum.cc
Mojžíš

Nebýt zoufalého plánu hebrejské matky, pevné vůle faraonovy dcery a mocné Boží ruky, nejmocnější a nejmilovanější vůdce izraelského národa by se nebyl dožil svých prvních narozenin. Napínavý příběh líčí nejprve první dny Mojžíšova života, dále ukazuje Mojžíše jako vlivného egyptského prince až do období, kdy se jako zapomenutý pastýř stará o ovce svého tchána v Midjánské poušti. Pozoruj Boží ruku, jak chrání bezbranné dítě v košíku, jak vede uprchlíky přes poušť, jak připravuje vysvoboditele pro svůj lid Izrael.

Vydáno ve spolupráci se společností Štúdio Nádej, n.o.

Interaktivní DVD

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Narodil se král

Známý biblický příběh o narození Ježíše Krista. Všechny generace si jistě s radostí připomenou tento klíčový příběh Nového zákona, který díky modernímu a dynamickému zpracování přímo ožívá před našima očima! Kreslené příběhy z Bible nepřinášejí jen nevšední umělecký zážitek precizní animátorské práce, ale zároveň přinášejí dětem hodnotné životní principy.

Vydáno ve spolupráci se společností Štúdio Nádej, n.o.

Interaktivní DVD

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Milosrdný Samaritán

Příběh o milosrdném Samaritánovi je pravděpodobně nejdojemnější z Ježíšových podobenství. Příběh začíná snahou farizea znevážit Ježíše před lidmi. Položí mu otázku: Které přikázání je největší? Dospělí i děti se s údivem zaposlouchají do odpovědi, která před nimi otevře krásný příběh. Lupiči, kněz, levita a zraněný obchodník ožívají před našima očima. Izraeliti lhostejně procházejí kolem svého bratra - obchodníka, zatímco nepřítel - Samařan se zastaví a zraněnému pomůže. Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často svázáni, ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.

Vydáno ve spolupráci se společností Štúdio Nádej, n.o.

Interaktivní DVD

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Král se stal sluhou

Roky, které následovaly po Ježíšově ukřižování, nebyly pro učeníky ani pro stále rostoucí společenství křesťanů jednoduché. Byly to roky učednictví. Učili se, jak sloužit druhým lidem, aby tím naplňovali Ježíšovo pověření. Apoštol Jakub, vězeň v solných dolech, pozoruje, jak dva dozorci zápasí o privilegium stát se správcem dolu. Vzpomíná, jak Ježíš přijímal děti a jak si pokorně klekl, aby umyl zaprášené nohy svých učedníků. Tento čin pokory, soucitu a ochoty sloužit ukázal, že velkým v jeho království není ten, komu slouží nejvíc lidí, ale ten, kdo slouží. Tato událost se do Jakubova srdce vryla tak silně, že sám pomáhá slabšímu spoluvězni.

Vydáno ve spolupráci se společností Štúdio Nádej, n.o.

Interaktivní DVD

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Věrní přátelé

Pěti dílná série biblických příběhů se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku.
Každá kniha obsahuje CD-ROM s puzzle a audio verzí knihy.

Vydáno ve spolupráci s Advent-Orion, spol. s r.o.

Věrní přátelé 1.

První díl série obsahuje příběhy: Maličký Mojžíš, Dětství Pána Ježíše, Josefův nový plášť a Josef a jeho bratři

kniha, váz., 120 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Věrní přátelé 2.

Druhý díl série obsahuje příběhy: Pán Ježíš a bouře, Pán Ježíš a děti, Malý pomocník Samuel a David - nejmladší z rodiny

kniha, váz., 120 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Věrní přátelé 3.

Třetí díl série obsahuje příběhy: Daniel a jeho přátelé, Daniel mezi lvi, O Zachovi, který podváděl a O pastýři Jábalovi

kniha, váz., 120 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Věrní přátelé 4.

Čtvrtý díl série obsahuje příběhy: Malý chlapec králem, Odvážná královna Ester, Jak Bůh očistil zemi a Sekera, která plavala

kniha, váz., 120 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Věrní přátelé 5.

Pátý díl série obsahuje příběhy: "Jdi a umyj se v řece", Eliáš a sucho, Pokojík pro Elíšu a Pět chlebů a dvě ryby

kniha, váz., 120 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Walter J. Veith

Genesis konflikt Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?

Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem evoluce. Nyní máte možnost seznámit se s překvapivými přírodovědeckými objevy, týkajícími se původu a historie lidstva v celé šíři jejího vědeckého a duchovního kontextu. Ukazuje na kontrast mezi skutečnou vědou a nedoložitelnou teorií. Místo hesla "Přítomnost je klíčem k minulosti", razí heslo: "Minulost je klíčem k budoucnosti".

kniha, váz.,

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

W. J. Weith

Kde jsme ztratili křídla? Jsme dokonalým projektem či senzačním shlukem náhod?

Záznam z přednáškového cyklu prof. W. J. Veitha - Kde jsme ztratili křídla, který se konal v říjnu 2008 v Praze. 7 DVD + bonus

Témata přednášek: Země v prostoru a čase; Celosvětová potopa; Spor o fosílie; Království savců; Tajemství genů; Původ degenerace; Historie ukrytá v kamenech;

sada 7 DVD + bonus

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz

 

Nancy a Ron Rockeyovi

Každý má své místo

Při celoživotním hledání pravdy a emocionálního uzdravení se Dr. Nancy a Dr. Ron Rockeyovi postavili tváří v tvář svým největším obavám spjatým s vlastní minulostí a našli odvahu osvobodit se od zmatku a trápení, které prožili. V knize nabízejí výtečné a účinné postupy, jejichž cílem je překonat negativní následky zneužívání a odmítnutí.

kniha, váz., 200 str.

http://www.maranatha.cz, info@maranatha.cz